قالب وردپرس درنا توس
خانه > اخبار > اطلاعیه های سازمان سنجش > اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي متمرکز در ازمون سراسري سال 1394

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي متمرکز در ازمون سراسري سال 1394

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي متمرکز در ازمون سراسري سال 1394

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با عرض تبريك و تهنيت به خواهران و برادران عزيزي كه در آزمون سراسري سال 1394 پذيرفته ‌شده و آماده گام نهادن به عرصه وسيع علم‌اندوزي و خدمت به مردم شريف ميهن‌مان مي‌شوند، بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رساند اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي روزانه،‌ نوبت‌دوم ‌(شبانه)، دانشگاه ‌پيام‌نور، پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، موسسات غيرانتفاعي و غيردولتي، رشته‌هاي تحصيلي مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور و همچنين اسامي پذيرفته شدگان مرحله پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي براي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، دانشگاه پيام‌نور و دوره‌هاي مجازي درسال تحصيلي 95-1394 كه ‌گزينش‌ آنها به ‌روش‌متمركز صورت‌ گرفته ‌است، بر روي ‌سايت ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش‌ كشور به ‌نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است كه كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست با توجه به موارد ذيل با در دست داشتن مدارك اعلام شده براي ثبت‌نام در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي محل قبولي مراجعه نمايند.

الف) كليه پذيرفته‌شدگان براي اطلاع از نحوه ثبت‌نام، تاريخ ثبت‌نام و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ضرورت دارد ابتدا به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند. بديهي است در صورتي كه دانشگاه يا موسسه‌اي برنامه زماني براي ثبت‌نام در سايت خود درج ننموده باشد، پذيرفته‌شدگان اين قبيل موسسات لازم است مطابق جدول ذيل براي ثبت‌نام به محل قبولي مراجعه نمايند.

برنامه زماني ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان براي آن‌دسته از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كه برنامه‌زماني براي ثبت‌نام در سايت اينترنتي خود اعلام ننموده‌اند

روز و تاريخ ثبت‌نام

ترتيب حرف اول نام خانوادگي

يكشنبه 94/6/22

الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ

دو‌شنبه 94/6/23

ح – خ- د –ذ– ر – ز- ژ – س

سه ‌شنبه 94/6/24

ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ – ف – ق – ك

چهارشنبه 94/6/25

گ – ل – م – ن – و – هـ – ي

ب) توضيح در مورد كدهاي 11 و17 (دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي)، 12 (رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شاهد)، 15 (رشته مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي)، 18 (رشته‌هاي تحصيلي موسسه غيرانتفاعي رفاه)، 14 (رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري):

1) آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه براي آنان بجاي كدرشته قبولي يكي از كدهاي فوق اعلام شده به منزله آن است كه منحصراً در كدرشته مذكور نمره علمي لازم را دارا بوده و در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت يكي ازكدرشته‌هاي موسسه مذكور قرار گرفته‌اند.

2) آن دسته از پذيرفته شدگاني كه علاوه بر كدرشته قبولي اعلام شده (5 رقمي) يكي از كدهاي فوق نيز در اعلام نتايج براي آنها مشخص گرديده، توجه داشته ‌باشند كه به دليل داشتن نمره علمي لازم در اولويت قبل از رشته‌ قبولي، در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت يكي از كدرشته‌هاي موسسه مذكور قرار گرفته‌اند. لذا كليه داوطلبان فوق لازم است براساس برنامه زماني كه در اطلاعيه‌ روز دوشنبه مورخ 94/6/23 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان منتشر خواهد شد، براي مصاحبه به آدرس محل اعلام شده در اطلاعيه مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته‌هاي مذكور به منزله انصراف از رشته ذيربط تلقي مي‌گردد و آن دسته از داوطلباني كه داراي كد قبولي ديگري مي‌باشند مي‌توانند در كدرشته قبولي اعلام شده ثبت‌نام نموده و به ادامه تحصيل بپردازند. ضمناً لازم به تاكيد است آن دسته از داوطلباني كه در كد‌رشته قبولي ديگري نام آنان اعلام شده، در صورتي كه در مراحل مصاحبه و گزينش شركت نموده و پس از تاييد در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي رشته جديد قرار بگيرند، قبولي آنها در كدرشته اعلام شده قبلي (رشته‌اي كه هم اكنون اعلام شده) باطل خواهد شد.

ج) مدارك مورد نياز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان:

هر يك از پذيرفته‌شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصيلي و يا منحصراً سوابق تحصيلي) مي‌بايست بر حسب موردهاي مندرج در جدول ذيل مدارك لازم را براي ثبت‌نام در موسسه آموزش عالي قبولي تهيه و تحويل نمايد.

رديف

مورد (ديپلم ‌يا مدرك‌ تحصيلي)

ارائه مدرك + يك نسخه تصوير تاييديه

توضيح و موارد بررسي

1

نظام‌قديم‌آموزش‌متوسطه

اصل‌ يا گواهي ‌مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم

– بخش ‌و شهرستان ‌محل‌ اخذ ديپلم، سال ماقبل و دوسال ماقبل ديپلم مي‌بايست با سه سال تحصيل مندرج ‌در ليست يكسان باشد.

– تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته‌هاي ‌تحصيلي نيمسال اول‌ و دوم بايد حداكثر تا پايان 31/6/94 باشد.

گواهي‌تحصيلي‌سال‌ ماقبل و 2 سال‌ ماقبل ديپلم با درج‌ بخش‌ و شهرستان‌ محل تحصيل با مهر و امضاء‌ مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش‌ و شهرستان ‌سال‌ ماقبل‌ و 2 سال قبل از ديپلم

اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

رشته‌هاي ‌تحصيلي ‌گزينش‌ صرفاً براساس ‌سوابق‌تحصيلي‌ (معدل‌كتبي)

2

نظام‌جديدآموزش‌متوسطه

اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي با مهر و امضاء مدير مركز پيش‌دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي

– تاريخ اخذ دوره پيش‌دانشگاهي در هر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 31/6/94 باشد.

– بخش‌ و شهرستان ‌محل‌ اخذ مدرك‌ دوره‌‌ پيش‌دانشگاهي، اخذ ديپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از ديپلم‌ مي‌بايست با سه‌ سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

اصل ‌مدرك‌‌ يا گواهي‌‌ ديپلم‌‌ متوسطه‌‌ نظام‌جديد با مهر و امضاء مدير دبيرستان ‌و‌ يا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك

اصل ‌مدرك‌ و ‌يا گواهي ‌سال‌ ما قبل‌ديپلم‌ با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌ و ‌يا هنرستان‌ با درج‌ بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك

اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي ‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك ‌از سال‌هاي 1384 الي 1393 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

————–

3

مدرك ‌معادل‌كارداني‌ ‌ويژه دانشجويان اخراجي ‌و انصرافي

اصل مدرك و يا گواهي دانش‌آموختگي در دوره‌ي معادل

در خصوص ‌دارندگان ‌مدرك‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 معاونت ‌آموزشي‌ وزارت‌ متبوع‌ ملاك ‌عمل بوده و بررسي‌هاي لازم مي‌بايست براساس اين بخشنامه صورت‌گيرد. ضمنا قبولي ‌پذيرفته‌شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه‌ مذكور نمي‌باشند، لغو خواهد شد.

4

دارندگان‌مدرك كارداني دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني حداكثر تا تاريخ 31/6/94

5

‌دارندگان‌مدرك كارداني ‌گروه ‌آموزشي پزشكي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

اصل‌ و يا گواهي ‌مدرك ‌كارداني ‌پيوسته ‌آموزشكده‌هاي فني‌ و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش

پايان ‌طرح‌ نيروي ‌انساني‌ تاريخ 31/6/94 براي رشته‌هاي ‌تحصيلي ‌نيمسال اول و يا 30/11/94 براي ‌رشته‌هاي تحصيلي نيمسال دوم باشد.

6

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني حداكثر تا 31/6/94 و شرط معدل براي ثبت‌نام ملاك نمي‌باشد

7

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

كارمندان دولت

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك

————–

اصل‌ حكم‌ مرخصي‌ سالانه ‌يا موافقت ‌رسمي‌ و بدون‌ قيد و شرط

————–

8

كاركنان ‌رسمي ‌وزارت ‌علوم، تحقيقات و فنآوري‌ و دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزشي و پژوهشي وابسته پذيرفته شده در ‌رشته‌هاي‌‌ تحصيلي ‌‌نوبت ‌دوم (شبانه)

اصل‌ حكم ‌استخدامي و يا گواهي رسمي مشمول سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور

حداكثر سن‌، ‌35 سال ‌‌تمام ‌‌به ‌‌هنگام ‌ثبت‌نام در آزمون سراسري بوده است در غيراينصورت قبولي آنان لغو مي‌شود

رديف

مورد (ديپلم ‌يا مدرك‌ تحصيلي)

ارائه مدرك + يك نسخه تصوير تاييديه

توضيح و موارد بررسي

9

كاركنان دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي پذيرفته‌ شده در ‌‌رشته‌هاي‌‌ تحصيلي ‌نوبت‌ دوم (شبانه)

اصل‌گواهي مبني برداشتن شرايط بومي و همچنين داشتن حداقل سه ‌سال سابقه يكي از انواع استخدام در استان محل قبولي

محدوديتي از لحاظ سن ندارند.

10

آموزگار ديپلمه رسمي (قطعي‌،‌ آزمايشي ‌و پيماني) وزارت ‌آموزش‌ و پرورش‌

معرفي‌نامه‌ رسمي ‌از وزارت ‌آموزش‌ و پرورش ‌(فرم سهميه آموزگاران- شماره 3) با امضاء‌ و مهر رئيس آموزش و پرورش ناحيه يا منطقه شهرستان ذيربط

رشته تحصيلي قبولي: راهنمايي و مشاوره

11

بهياران پذيرفته ‌شده‌ در رشته‌ پرستاري

معرفي‌نامه‌ مبني بر داشتن ‌3 ‌سال‌ خدمت ‌اعم از دولتي‌ يا‌ غيردولتي ‌به عنوان بهيار در استان محل خدمت اشتغال با تاييد دفتر پرستاري محل خدمت

رشته تحصيلي قبولي: پرستاري

12

سهميه مناطق محروم

كدرشته‌هاي مندرج در دفترچه‌هاي انتخاب رشته تحصيلي:

– علوم‌رياضي‌و فني (صفحات50 و 51)

– علوم‌تجربي (صفحه 56 و57)

– علوم انساني (صفحات 32 و 33)

– هنر (صفحه 19)

– زبان‌هاي خارجي (صفحه 28)‌

پذيرفته شده مي‌بايست بومي يكي از استان‌هاي: ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، ‌كردستان، كرمانشاه، ‌كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره 2 باشد.

13

سهميه داوطلبان شهرستانهاي: اهر، ‌ورزقان و هريس (استان آذربايجان شرقي)

كدرشته‌هاي مندرج‌ در دفترچه‌هاي انتخاب‌ رشته ‌تحصيلي:

– علوم رياضي و فني (صفحه 50)

– علوم تجربي (صفحه 56 و 57)

– علوم انساني (صفحه 32)

– هنر (صفحه 19)

– زبان‌هاي خارجي (‌صفحه 28)‌

– بومي‌ يكي ‌از بخش‌هاي‌ شهرستان‌هاي‌ ذيربط

– محل اقامت و سال دو يا سوم و پيش دانشگاهي در يكي از بخش‌ها و يا شهرستان‌هاي ذيربط باشد.

– تاييديه فرمانداري

14

سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان

كدرشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفتر چه شماره 2 كه در قسمت توضيحات قيد گرديده، پذيرفته شده مي‌بايست بومي يكي از بخش‌هاي استان‌هاي ذيربط باشد

اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصوير از تمام صفحات

ملاك‌ بومي بودن: ارائه گواهي سكونت مستمر به مدت 3 سال در شهرستان ابوموسي

15

كليه پذيرفته شدگان

————–

16

كليه پذيرفته شدگان

اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي

————–

17

كليه پذيرفته شدگان

6‌ قطعه ‌عكس ‌تمام‌ رخ ‌4×3 تهيه ‌شده ‌در سالجاري

————–

18

كليه‌ پذيرفته‌شدگان (برادران)

مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه

با توجه ‌به ‌يكي از بند‌هاي مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 38 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري (دفترچه شماره يك) سال 1394

19

كليه پذيرفته‌شدگان

اصل ‌وكپي دفترچه بيمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و…

————–

توضيحات و نكات درخصوص رديف 2 جدول فوق:

با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پيش‌دانشگاهي در دهه سوم شهريور ماه، در صورتي كه پذيرفته‌شدگان در زمان ثبت‌نام موفق به ارائه گواهي پيش‌دانشگاهي نگردند، از آنان تعهدي مبني بر ارائه گواهي پيش دانشگاهي‌ تا 3 هفته بعد از پايان تاريخ‌ ثبت‌نام (15 مهرماه) از سوي موسسه محل قبولي اخذ خواهد شد. بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ 94/7/15 قبولي آنان لغو مي‌گردد.

با توجه به بخشنامه 221446/460 مورخ 91/10/15 رياست‌ محترم‌ مركز سنجش آموزش ‌و پرورش كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست به همراه تصويرگواهي پيش‌دانشگاهي خود به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و درخواست تاييديه‌ي تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را نمايند و رسيد مربوط را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند. كليه پذيرفته‌شدگان حتماً نام رشته و دانشگاه محل تحصيل خود را در زمان تكميل فرم در دفاتر پيشخوان اعلام نمايند.

توضيحات و نكات درخصوص رديف 3 جدول فوق:

 دانشجويان‌ اخراجي‌ آموزشي‌ موضوع‌ آيين‌نامه‌ آموزشي‌ و همچنين‌ دانشجويان‌ دوره‌ كارشناسي‌ كه‌ مدرك‌ معادل‌ كارداني‌ (اعم از كارداني ‌عمومي‌ و يا كارداني‌) را اخذ نموده‌اند نيز مانند مقررات‌ مربوط به‌ دانشجويان‌ انصرافي‌ پس‌ از تسويه‌ حساب ‌كامل‌ با مؤسسه‌ ذيربط و همچنين‌ اداره‌ كل ‌امور دانشجويان‌ داخل‌ و صندوق‌ رفاه‌ دانشجويان‌ وزارت‌ ذيربط و در صورت‌ نداشتن‌ مشكل‌ نظام‌ وظيفه‌ (براي‌ برادران‌) هيچ محدوديتي در انتخاب رشته نداشته و حق‌ ثبت‌نام‌ در رشته قبولي اعلام شده را دارا مي‌باشند. بديهي‌ است‌ اين دسته‌ از داوطلبان‌ مي‌توانند كليه‌ تعهدات‌ مربوط را پس‌ از اتمام‌ تحصيلات‌ خود به‌ صورت‌ يكجا به‌ انجام‌ برسانند.

توضيحات و نكات درخصوص رديف‌هاي 4 تا 7 جدول فوق:

ثبت‌نام از كليه برادران فارغ‌التحصيل مدرك كارداني (فوق ‌ديپلم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و كارداني پيوسته آموزشكده‌هاي ‌فني‌‌ و حرفه‌اي) در هر يك ‌از رشته‌هاي تحصيلي (گروه فني و مهندسي و برخي از رشته‌هاي گروه علوم ‌پايه ‌و كشاورزي) تا تاريخ 94/6/31 كه در مهلت ‌شش ماه بعد از اتمام تحصيل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون شركت نموده‌اند، در صورت پذيرفته شدن در رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي ذيربط در مقطع بالاتر از كارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره ‌كارداني در دوره‌ بالاتر به نحوي‌ كه حداكثر طول‌ مدت ‌تحصيل آنها از كارداني به مقطع بالاتر 2 سال‌ كمتر از طول مدت تحصيل طبق ضوابط وزارت ‌متبوع در همان دوره تحصيلي باشد، بلامانع مي‌باشد. بديهي است ثبت‌نام و ادامه تحصيل آن دسته از داوطلباني كه با توجه به دارا بودن مدرك كارداني (فوق‌ديپلم) در رديف پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري قرارگرفته‌اند، در صورت نداشتن مشكل نظام ‌وظيفه‌ از نظر اين سازمان بلامانع خواهد بود.

هر يك از دارندگان ‌مدرك‌ كارداني‌‍ (فوق ديپلم) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و يا كارداني پيوسته آموزشكده‌هاي فني‌ و حرفه‌اي (برادران) كه حداكثر تا تاريخ 94/6/31 فارغ‌التحصيل شده‌اند (رشته تحصيلي آنها مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري يا وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشكي‌ و يا ‌دانشگاه ‌آزاد اسلامي باشد) و رشته تحصيلي دوره كارداني آنان فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته باشد و در مهلت شش ماهه بعد از اتمام تحصيل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون پذيرفته شده‌اند (در رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي ذيربط در مقطع بالاتر از كارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره‌ كارداني در دوره ‌بالاتر به نحوي‌ كه حداكثر طول‌ مدت‌ تحصيل آنها از كارداني به مقطع بالاتر 2 سال‌ كمتر از طول ‌‌مدت تحصيل طبق‌ ضوابط‌ وزارت ‌متبوع ‌در همان دوره تحصيلي باشد مورد تاييد است) از نظر نظام وظيفه بلامانع مي‌باشد در غيراينصورت قبولي ‌آنان لغو مي‌گردد.

مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش‌دانشگاهي ملاك عمل و قابل قبول مي‌باشد‌. لذا اين دسته از پذيرفته شدگان مي‌توانند در مقطع بالاتر به ادامه تحصيل بپردازند.

كليه فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارداني (‌فوق ‌ديپلم دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش ‌عالي‌) رشته‌هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي (‌اعم از خواهران و برادران‌) كه خدمات قانوني مقرر آنان (طرح لايحه نيروي انساني) تا تاريخ 94/6/31 به پايان رسيده‌ باشد، مجاز به انتخاب رشته‌هاي ‌نيمسال اول ‌و‌ دوم بوده‌ و‌ فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي مذكور كه ‌خدمات قانوني مقرر آنان تا 94/11/30 به‌ پايان ‌خواهد ‌رسيد، منحصراً مجاز به ‌انتخاب ‌‌رشته‌هاي ‌‌تحصيلي‌ براي ‌نيمسال دوم سال تحصيلي 95-1394 بوده‌اند. بديهي است‌ آن دسته از دارندگان‌ مدرك‌كارداني (فوق‌ديپلم) رشته‌هاي‌تحصيلي گروه آموزشي پزشكي كه خدمات قانوني مقرر آنان تا تاريخ 94/11/30 به‌ پايان نخواهد رسيد، مجاز به‌ ثبت‌نام ‌در رشته قبولي نبوده و‌ قبولي آنان از نظر اين سازمان ‌لغو خواهد ‌بود.

دارندگان مدرك كارداني (فوق ديپلم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي) كه در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول پذيرفته ‌شده‌اند چنانچه در حين انجام خدمت ضرورت (وظيفه عمومي) هستند با ارائه گواهي از يگان مربوط مبني بر اينكه دوران خدمت ضرورت (وظيفه عمومي‌) آنان تا تاريخ 94/6/31 (براي هريك از رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول) و يا تا تاريخ 94/11/30 (براي هر يك از رشته‌هاي تحصيلي نيمسال دوم)‌ به پايان خواهد رسيد مجاز به ثبت‌نام در رشته قبولي اعلام شده مي‌باشند.

توضيحات و نكات درخصوص رديف 11 جدول فوق:

پذيرفته‌شدگان با سهميه بهياري لازم است كه علاوه بر ارائه معرفي‌نامه مذكور نسبت به ارائه مدرك ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسطه ‌و يا دپيلم‌ بهياري‌ نظام جديد آموزش‌ متوسطه ‌به ‌اضافه مدرك‌ پيش‌دانشگاهي (حداكثر تا تاريخ 94/6/31 اخذ شده ‌باشد) در هنگام ثبت‌نام در رشته قبولي اقدام نمايند.

د) ثبت‌نام از پذيرفته شدگاني ‌كه‌ صرفاً با سوابق تحصيلي (معدل‌كتبي‌ديپلم) در كدرشته محل‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي (روزانه و شبانه)، دانشگاه پيام‌نور و موسسات غيرانتفاعي پذيرفته شده‌اند.

در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي كشور پذيرش در برخي از كدرشته محل‌هاي دوره‌هاي روزانه، شبانه و دوره‌هاي مجازي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي،‌ دانشگاه پيام‌نور و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) صورت گرفته است. لذا در اين ‌روش فقط معدل‌ كتبي ديپلم داوطلبان واجد شرايط ملاك و مبناي پذيرش قرار گرفته و اسامي پذيرفته شدگان اين مرحله نيز به همراه ساير پذيرفته‌ شدگاني‌ كه با اعمال ‌نمره ‌آزمون و سوابق تحصيلي براي ثبت‌نام در آن موسسه آموزش عالي اعلام گرديده است، اعلام و به موسسات معرفي شده‌اند.

پذيرفته‌شدگان در كد رشته‌‌هايي كه پذيرش آنها در قالب پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي صورت پذيرفته است لازم است كليه‌ مدارك‌ مندرج در قسمت “ج” اين اطلاعيه را در زمان ثبت‌نام ارائه نمايند.

ارائه ‌اصل كارنامه تحصيلي براي هر يك از پذيرفته شدگاني كه داراي مدرك ديپلم‌ متوسطه‌ نظام‌جديد (سال سوم نظام جديد آموزش متوسطه) با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌هاي (رياضي‌ فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف‌اسلامي) سال‌هاي 1393 و قبل‌‌ آن ‌كه ‌امتحانات‌ آنان ‌به صورت كتبي ‌و سراسري ‌برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروري مي‌باشد.

ارائه اصل كارنامه تحصيلي براي پذيرفته شدگان داراي مدرك ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه يا ديپلمه‌هاي كار و دانش با امضا و ممهور به مهر دبيرستان و يا سازمان آموزش و پروش براي ديپلمه‌هاي (رياضي‌ فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1393 و قبل از آن در هنگام ثبت‌نام ضروري مي باشد.

ه‍)توضيحات سهميه‌ نهادها

هر يك از معرفي‌نامه‌هاي مورد اشاره در بند 1 و 2 ذيل لازم است‌ حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال‌ دوم‌‌ سال تحصيلي 95-1394 از طريق ارگان ذيربط ‌به‌ آن ‌موسسه ‌آموزش عالي ارسال‌ گردد، در غير اينصورت براي نيمسال ‌دوم سال‌ تحصيلي ‌جاري، از ثبت‌نام ‌آنان ممانعت بعمل مي‌‌آيد.

معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك‌ سپاه ‌پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامي‌ (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك از روساي ارگان‌هاي مذكور.

آن دسته از داوطلبان شاهد و ايثارگر كه با سهميه‌هاي بنياد شهيد و امورايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح به شرح ذيل پذيرفته شده‌اند در زمان ‌ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم ‌و يا مدركي ‌در رابطه‌ با‌ تاييد سهميه ثبت‌نامي ‌خويش‌ نمي‌باشند. ‌چنانچه ‌سهميه‌ پذيرفته‌شده‌اي حسب مورداز سوي‌ ‌بنياد شهيد و امورايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح ‌مورد تاييد قرار نگيرد از تحصيل وي ممانعت بعمل خواهد آمد.

و) پذيرفته‌شدگان ‌رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور علاوه بر رعايت مندرجات فوق‌الذكر لازم است نسبت به رعايت موارد مشروحه ذيل اقدام نمايند:

 پذيرفته‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور لازم است بر اساس جدول ذيل از تاريخ، محل و نحوه ثبت‌نام رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور مطلع شوند و در زمان مقرر علاوه بر مدارك مندرج در بندهاي “ج و د” فوق‌الذكر مدارك ذيل را ارائه نمايند.

نام‌نويسي از پذيرفته‌شدگان اين دانشگاه ‌به صورت غيرحضوري از طريق سامانه جامع دانشگاهي به آدرس: http://reg.pun.ac.ir صورت خواهد پذيرفت. پذيرفته‌شدگان ضرورت دارد براي اطلاع از تاريخ و مدارك ثبت‌نام از تاريخ 94/6/21 به اين سايت مراجعه نمايند.

1- يكي از مدارك مورد قبول دانشگاه به شرح ذيل با توجه به شهرستان محل سكونت و يا اشتغال (براي كاركنان دولت) كه نشان ‌دهنده سكونت پذيرفته‌شده در حوزه زير پوشش مركز دانشگاهي پيام نور مربوط با توجه به دفترچه راهنماي شماره 2 باشد.

1-1- محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان تحت پوشش مركز يا واحد دانشگاه.

2-1- دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پيوسته از تاريخ 1391/7/1 تا 1394/6/31 در شهرستان تحت پوشش مركز يا واحد دانشگاه.

3-1- محل تولد وسال آخر اقامت داوطلب از تاريخ 1392/7/1 تا 1394/6/31 در شهرستان تحت پوشش مركز يا واحد دانشگاه.

4-1- محل اشتغال حداقل تا تاريخ 94/6/31 در شهرستان تحت پوشش مركز يا واحد دانشگاه.

2- معرفي نامه‌هاي مندرج در بند «2» توضيحات سهميه نهادهاي اين اطلاعيه لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-1394 توسط ارگان‌هاي ذيربط براي پذيرفته‌شدگان با سهميه‌هاي مربوط به مركز دانشگاهي پيام نور محل قبولي پذيرفته‌شده تحويل گردد، در غير اينصورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت‌نام بعمل نخواهد آمد و قبولي آنان لغو مي‌گردد.

3- اصل فرم انصراف قطعي از تحصيل براي دانشجويان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كه به تاييد موسسه آموزش عالي محل تحصيل قبلي و اداره كل امور دانشجويان داخل ذيربط رسيده باشد.

تذکر 1: در کلیه رشته محل‌های مربوط به گروه‌های آموزشي هنر و فنی و مهندسی محدوده جغرافیایی پذیرش دانشجو علاوه بر جدول شهرستان‌های زیر پوشش مراکز و واحدهای ذیربط به صورت بومی- استانی هم انجام شده است.

تذكر 2: کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نبوده‌اند و در صورت قبولي در سایر مراکز و واحدها تقاضای انتقال و یا مهمان ‌شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نمی‌باشد.

ز‍) پذيرفته شدگان دانشگاه فرهنگيان براي ثبت‌نام در رشته‌هاي تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران:

پذيرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگيان لازم است براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت‌نام (ثبت‌نام حضوري مي‌باشد) ابتدا به سايت اطلاع رساني دانشگاه فرهنگيان و يا پرديس محل قبولي به نشاني: (http://cfu.ac.ir) مراجعه نمايند.

پذيرفته شدگان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي لازم است براي اطلاع دقيق از نحوه زمان و ثبت‌نام اينترنتي و حضوري به سايت دانشگاه ( www.srttu.edu)مراجعه نمايند.

ح) اصلاحات و يا تغييرات در دفترچه‌هاي راهنماي انتخاب رشته:

1- كدرشته تحصيلي و يا رشته ‌محل‌هايي كه در گزينش نهايي آزمون سراسري سال 1394 حذف و يا اصلاح گرديده است:

رديف

نام دانشگاه

كدرشته محل

دوره

رشته – گرایش

شرح اصلاح

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

13019

روزانه

دندانپزشكي

انتقال پذیرش از “نیمسال اول” به “نیمسال دوم”

دانشگاه علوم پزشکی اردبيل

10969

پرديس خودگردان

داروسازي

انتقال پذیرش از “نیمسال دوم” به “نیمسال اول”

دانشگاه علوم پزشکی اردبيل

10970

پرديس خودگردان

دندانپزشكي

انتقال پذیرش از “نیمسال دوم” به “نیمسال اول”

موسسه غير انتفاعي ميزان

24421

غيرانتفاعي

علوم اسلامي – روان شناسي عمومي

جايگزيني عنوان رشته «روان شناسي» به جاي رشته «علوم اسلامي – روان شناسي عمومي»

دانشگاه پيام نور اردبيل – مركز اردبيل

17619

پيام نور

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

اصلاح عنوان رشته “مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن” به رشته “مهندسي رباتيك”

دانشگاه پيام نور اصفهان – مركز اصفهان

17674

پيام نور

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي– مركز تبريز

17459

پيام نور

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

دانشگاه پيام نور بوشهر – مركز بوشهر

17833

پيام نور

مهندسي‌كامپيوتر گرايش رايانش امن

دانشگاه پيام نور تهران –تهران شمال

17904

پيام نور

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي– مركز بيرجند

18027

پيام نور

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي – مركز مشهد

18153

پيام نور

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

دانشگاه پيام نور فارس – مركز شيراز

18521

پيام نور

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

دانشگاه پيام نور قزوين – مركز قزوين

18624

پيام نور

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

دانشگاه شاهرود

10675

روزانه

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

اصلاح عنوان رشته “مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن” به رشته “مهندسي رباتيك”

دانشگاه شاهرود

10689

نوبت دوم

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

دانشگاه صنعتي سيرجان

11004

روزانه

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

اصلاح عنوان رشته “مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن” به رشته “مهندسي رباتيك”

دانشگاه صنعتي سيرجان

11015

نوبت دوم

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

دانشگاه صنعتي سيرجان

13212

محروم

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

دانشگاه صنعتي سيرجان

13260

محروم

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

غيرانتفاعي صنعتي سجاد- مشهد

16068

غيرانتفاعي

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

اصلاح عنوان رشته “مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن” به رشته “مهندسي رباتيك”

غيرانتفاعي اقبال لاهوري- مشهد

16229

غيرانتفاعي

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

غيرانتفاعي پويندگان دانش- چالوس

16408

غيرانتفاعي

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان- اميركلا بابل

16975

غيرانتفاعي

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

دانشگاه علامه طباطبایی

20790

روزانه

مدیریت گرایش گمرکی

حذف كدرشته محل

دانشگاه علامه طباطبایی

20804

نوبت دوم

مدیریت گرایش گمرکی

دانشگاه صنعتي قم

13261

محروم

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

دانشگاه صنعتي قم

13275

محروم

مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن

2- آدرس مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي علم گستر مهاجران به اراك، خيابان شهيد رجايي (ملك)، كوچه ابطحي تغيير يافته است. تلفن: 32240616    تلفكس: 32229378–086

3- آدرس مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي دانشوران تبريز به تبريز، كوي الهيه، خيابان سبلان (جنب اداره گاز) تغيير يافته است.

تلفن: 36686779-36672060–041  نشاني اينترنتي: www.daneshvaran.ac.ir

4- داوطلبان پذيرفته شده در دانشگاه علوم پزشكي ايران، براي اطلاع از زمان و شرايط ثبت‌نام به سايت اين دانشگاه به نشاني: www.iums.ac.ir مراجعه نمايند.

5- پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي دانشگاه علوم پزشكي زنجان براي اطلاع از زمان و شرايط ثبت نام حضوري و اينترنتي به آدرس سايت اين دانشگاه به نشاني: www.zums.ac.ir مراجعه نمايند.

6- با توجه به عدم اعلام نتيجه مصاحبه در رشته پرستاري (كد 10925) از سوي دانشگاه شاهد، در اين مرحله براي اين رشته اعلام قبولي نخواهد شد.

7 – پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي دانشگاه شاهد براي اطلاع از زمان و شرايط ثبت نام حضوري و اينترنتي به آدرس سايت اين دانشگاه به نشاني www.shahed.ac.ir مراجعه نمايند.

ط) توضيحات مهم درخصوص تعيين محل خدمت پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي 30% ظرفيت بومي مخصوص استانها و داراي تعهد دانشگاه­هاي علوم پزشكي:

با توجه به شرايط و ضوابط اعلام شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته (صفحات 15 و 54 دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم تجربي) سهيمه‌هاي بومي متناسب با وضعيت نقاط محروم هر استان براي داوطلبان بومي متقاضي خدمت در مناطق محروم در دانشگاههاي علوم پزشكي ايجاد شده كه با توجه به تعيين محل خدمت پذيرفته‌شدگان، دانشگاه محل قبولي داوطلب از آنها بر اساس جدول ذيل تعهد محضري اخذ خواهد شد. 

ي) نحوه گزينش نهايي:

1- همانگونه كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) اعلام گرديده مطابق مصوبه مورخ 93/12/4 مجلس محترم شوراي اسلامي، در گزينش نهايي هر يك از ظرفيت رشته‌محلها در هر گروه‌ آزمايشي 25 درصد به ايثارگران، به شرط كسب حدنصاب نمره علمي لازم (حداقل 70 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد) اختصاص داده شده است. ضمناً حدنصاب نمره براي سهميه رزمندگان كسب 75 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر رشته محل مي‌باشد.

2- در گروه آزمايشي علوم تجربي به منظور ارائه تسهيلات بيشتر به داوطلبان سهميه‌هاي مناطق و براساس مساعدت بعمل‌ آمده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مقرر گرديد گزينش نهايي در رشته‌هاي روزانه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي در اين آزمون همانند سال گذشته بصورت ناحيه‌اي صورت پذيرد.

ك) نحوه و تاريخ انتشار فهرست اسامي معرفي‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز آزمون سراسري سال 1394

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ و محل انجام آزمون عملي رشته تحصيلي نيمه‌متمركز علوم ورزشي و يا انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش ساير رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز آزمون سراسري سال 1394 (دوره‌هاي روزانه، شبانه «نوبت دوم» دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور) به همراه ‌فهرست ‌اسامي ‌و ‌شماره‌ داوطلبي‌ معرفي‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور تا چند برابر ظرفيت هر رشته از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در تاريخ 94/7/13 منتشر خواهد شد. معرفي‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور لازم است با توجه به برنامه‌ زماني اعلام ‌شده و ضوابط مندرج در اطلاعيه‌اي كه به همراه فهرست معرفي‌شدگان اين قبيل رشته‌ها منتشر خواهد شد، براي شركت در مراحل مختلف گزينش رشته يا رشته‌هاي مربوط اقدام نمايند.

جهت اطلاع كليه داوطلبان:

1- براي كليه پذيرفته‌شدگان و همچنين آن‌دسته از داوطلباني كه فرم انتخاب‌ رشته اينترنتي خود را تكميل نموده‌اند ولي پذيرفته نشده‌اند، كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب در هر يك از كدرشته‌هاي انتخابي در بين متقاضيان كدرشته مزبور در سهميه مربوط، با توجه به نمره كل وي در همان كدرشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته ‌شده در هر يك از كدرشته‌هاي انتخابي و اطلاعات مفيد ديگر از روز پنجشنبه مورخ 94/6/25 در سايت سازمان قرار داده خواهد شد.

2- با توجه به كنترل‌هاي متعدد و بررسي‌هاي انجام شده از صحت نتايج اعلام شده اطمينان حاصل شده است؛ مع‌الوصف، داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در صورتي كه در خصوص مندرجات كارنامه مذكور سوالي داشته و يا در انتخاب رشته‌ خود مرتكب اشتباه شده باشند، مي‌توانند حداكثر تا94/7/18 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نمايند. با توجه به اينكه به موارد واصله به غير از روش اينترنتي ترتيب اثر داده نخواهد شد، لذا از داوطلبان تقاضا مي‌شود از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند. بديهي است به كليه مواردي كه از طريق ديگري و يا بعد از تاريخ 94/7/18 واصل شود، به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. لازم به تاكيد است كليه درخواستهاي مربوط به اشتباه در انتخاب رشته صرفاً براي پذيرش و معرفي در نيمسال دوم دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بررسي خواهد شد. ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با شماره تلفن‌ 42163-021 نيز در ميان ‌بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي متمرکز در ازمون سراسري سال 1394
منبع: سازمان سنجش آموزش کشور – تمام اخبار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *