آمریکا یک گام دیگر به دریافت حکم استرداد مدیر ارشد مالی هواوی به اتهام دور زدن تحریم هایش علیه کشورمان نزدیک تر شد. دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در کانادا اعلام کرده که پرونده منگ وانژو شرط «مجرمیت دوگانه» را برای استرداد کسب کرده است؛ به این معنا که آنچه خانم وانژو در کشوری دیگر انجام داده در زمان دستگیری اش در کانادا نیز جرم محسوب می شده است. اگر چنین بیانیه ای از سوی دادگاه منگ وانژو صادر نمی شد پرونده مدیر مالی هواوی بلافاصله مختومه می شد.