قالب وردپرس درنا توس
خانه > اخبار > اطلاعیه های سازمان سنجش > اسامی قبولين نهايي رشته فوريتهاي پزشكي آزمون كارداني به كارشناسي سال 1396-سازمان سنجش

اسامی قبولين نهايي رشته فوريتهاي پزشكي آزمون كارداني به كارشناسي سال 1396-سازمان سنجش

[ad_1]

نام خانوادگی و نامشماره شناسنامهرشته محل قبولیابارشي حسام7804104081204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزوارابراهيمي ابوذر41901579451228 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولابراهيمي زانيار29202031261214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجابهري علي7803236371204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزوارابهري فيلشور مهدي501204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزواراتش كار ميثم33302213311199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجاحدي پاكدهي عيسي26500530541212 – دانشگاه علوم پزشكي قزويناحمدخياط محمد2151225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهاحمدي ارش44811210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازاحمدي حسين92141201 – دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورداحمدي مهدي10501205 – دانشگاه علوم پزشكي سمناناحمدي اهنك محمدعلي9100236621221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهداحمدي بخشايش حافظ17300602011225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهاداك كوهسار38101703801220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -سارياديش يونس58100356711202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولادينه وند حبيب41902613941220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -سارياذريان رسول55181225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهارادتي فرزاد61230 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهارباب احمد36902730721224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهرارجمندي محمد8431210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازاردمه ئي حسن4831221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهداردوخاني محمدسميع32941212 – دانشگاه علوم پزشكي قزوينارزنده امشي احمد41205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانارغند فرشاد60000111991202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولازمل ياسر24802758761209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازاسدي ارام38301412971214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجاسدي محسن57200526311205 – دانشگاه علوم پزشكي سمناناسدي محمد18202254961208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهراناسفناني مسعود11200996251198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهاناسمعيل زاده اقدم غفار1801220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -سارياشعري اكام29201516911213 – دانشگاه علوم پزشكي قماصفهاني فواد36841205 – دانشگاه علوم پزشكي سمناناعظمي هادي261215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهاغاز بهداد33700800871230 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهافشار جليل49500734861211 – دانشگاه علوم پزشكي فسااقابابائي كيوان4103295171219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -سارياقاعلي نژاد اميرمحمد611225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهاقبال مصطفي8621206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهروداكبري مهدي1721218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباداگين سعيد187481221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدال نبي سيدعباس6903093841221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهداله مرادي اميد42703018211212 – دانشگاه علوم پزشكي قزوينالهامي كامران29201933411219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريالياسي محمد1631208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانامام زاده چورس رضا49300476681197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكامامي پدرام32200929011219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -سارياماني عبدالقيوم53100166001201 – دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورداماني كاوه38300936161214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجاماني وحيد6100170631197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكامجدي عبدالرحمن11521213 – دانشگاه علوم پزشكي قمامرائي محسن59800234451197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكاميري گور سجاد31001573111203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجاناميني سامان32200924211214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجاميني محمدسعيد52300419941200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجنداميني نيا مبين32201160611214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجانصاري ابراهيم43800217421208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهراناودك عبدالمتين49701134081219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -سارياولادحيات امير25561212 – دانشگاه علوم پزشكي قزوينايازي صلاح الدين70671215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهايرواني علي57400312811204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزوارايري متين22301153081206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودايزانلو وحيد6703578121201 – دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنوردايزدي عباس51300261011203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانايكدري احسان20204057921220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -سارياينچه بروني داود20203541521201 – دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنوردبائي محمدگلدي53100469171205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانبابازاده شهريار16102498441199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجبابايي امين49400816211213 – دانشگاه علوم پزشكي قمباپيري خالد28800854891217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتباپيري هادي29200332121199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجباديه نشين حسين7401844411200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندباران زهي اسماعيل40401224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهربازوند سعيد53051218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادبازياري لاري محمد25001638141211 – دانشگاه علوم پزشكي فساباسامي سيوان82891214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجباشي يزدي مرتضي44800450581232 – دانشگاه علوم پزشكي يزدباقرزاده بهابادي محمود9100832901216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادباقرنژاد احمدرضا41901779381218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادباقري اميد45400824421197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكبامري اسلام17531224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهرباهنر كمال58300303301203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانبختياري ديدار مهدي12502622241213 – دانشگاه علوم پزشكي قمبخشايي محمود42401995491210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازبخشي اويس65200200521200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندبراتي حميد52200237211201 – دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنوردبراتي سعيد7700114111221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدبراتي نيازابادي علي1061227 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدبرامكي بهزاد27371210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازبرزگري بنادكوكي علي2101223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدبرغمدي مجتبي7803242261204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزواربرهون ميثم51900739981225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهبساطي ميثم41902029401213 – دانشگاه علوم پزشكي قمبسطامي يوسف40000911151222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانبشارتي لورون ميلاد55601602291206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودبصيري مقدم محمد571216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادبلقان ابادي مسعود7800957661204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزواربنادكوكي حبيب اله1641232 – دانشگاه علوم پزشكي يزدبنداد مجتبي30801811581203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانبنداني روح اله20200382851219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريبندري جواد57200264521204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزواربوعذار علي19800888881202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولبه نيا محمد70051205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانبهرامي محمد64600052061219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريبهزادي طائمه اميد981197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكبياباني انصار32200910831220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريبياتي محمد21213 – دانشگاه علوم پزشكي قمبيدخوري محمد74801204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزواربيدقداردمكانلو بابك16800348631205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانبيرامي مصطفي231218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادبيرامي وحيد33200545461199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجبيرانوند مهدي40604741931220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريبيك خورميزي قاسم13431223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدبيگزاده سجاد33301950101215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهپاكزاد منصور22300562391199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجپناه پوري حامد46401101541207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردپندش يوسف6902543421221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدپودينه مهران36602322541224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهرپورامامي صادق19904545011202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولپورشاهرخ ابادي مجتبي29804470311203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانپورفرزي مهدي11351202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولپوستچي محمدابادي محمدرضا9227857671221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدپيامبري كريم511225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهتابعي سيوان38300075411214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجتجري سراب حميدرضا651223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدترابي مجيد60721198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانتقوي مقدم حسين7801406801204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزوارتقي زاده حاج محمدي انار مجتبي54200096251203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانتوغدري حامد20204090111220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريتوكلي نژاد امير481214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجتولايي كوشكقاضي سروش25602442761211 – دانشگاه علوم پزشكي فساتيموري طولابي ايرج61300157631198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانجان زمين نورالدين20203823181220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريجان محمدي ناغاني حميد46801068671198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانجانكي تمبي علي3261226 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانجاني رضا8800371131200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندجاورتني حسن52100446451206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودجاهدي هادي57200427091201 – دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنوردجعفري عليرضا31071222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانجليل پيران ستار46600485271207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردجليلي عباس8901491191221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدجليلي شاه منصوري جعفر53521209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازجوانمرد خسرو161225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهجهاني ابوالفضل8500295031216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادجهاني سيامك33700313291215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهچاوشي جلال171222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانچراغي يوسف اباد يدالله42000742651218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادچگني محمد32871202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولچوپاني شاهين38501393601219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريچهارتنگي ميثم18300019811202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولچهاردهي وحيد6403832111200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندچيان سعيد8751199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجحاج حسني امير100731203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانحامدي محمد451216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادحدادي نياسر محمدرضا12501049121220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريحسن زاده صالح50700597851225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهحسن زاده كلاريكلا محمدرضا9212881231220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريحسن شاه حسين61213 – دانشگاه علوم پزشكي قمحسن شاهي راويز عليرضا30400713351203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانحسني نسب هدايت28800915351229 – دانشگاه علوم پزشكي قمحسين پور بلال19231224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهرحسين زاده حسين59800112421218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادحسين زاده علي14903127491225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهحسيني سعيد147371220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريحسيني سيداحمد327241206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودحسيني سيداسمعيل431224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهرحسيني سيدحسين58700124811197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكحسيني سيدزانكو37503633821199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجحسيني عباس61300060551220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريحسيني دلفاني حسين42002233921218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادحقگو مهدي34081213 – دانشگاه علوم پزشكي قمحقي رضا16100153121217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتحليمي ايوب37502045191214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجحميدي حميد56200111781216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادحميدي سيامند63900072801206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودحميدي محمد19001031091202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولحنفي عادل50701237011231 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتحيدري جواد53900179001217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتحيدري خليل74291212 – دانشگاه علوم پزشكي قزوينحيدري شوطلو جبراييل28200673871205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانحيدري فر وحيد33301033611215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهخاكساربلداجي ايمان62900087301198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانخالديان رضا55800290041220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريخالقي علي52100505311204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزوارخاليدي ابراهيم28801267031209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازخجندي فرزاد69151223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدخدادوست محمود52300570331200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندخرازي حامد76981219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريخرم فر ارش20804286321219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريخرمي پيكام سعيد40400872671230 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهخسروبخت فرزاد45300169351215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهخسرومنش مهدي10501474801221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدخشاوه محمد6900277611221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدخضري فرشاد51501058131209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازخليلي مولان ابراهيم51900380091225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهخليلي ورزنه مجتبي34061213 – دانشگاه علوم پزشكي قمخماري ناصر24791225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهخواجه مصطفي36603307601224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهرخوان يغما علي30441223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدخيرانديش فردين61300702091218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادخيري ستار ايوب44901338551231 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتدادور احمد63900110161205 – دانشگاه علوم پزشكي سمناندامني عبدالغني113341224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهردانيالي محمد45400193411202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولداودي سيدمجيد12000284731198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهاندربندي سلمان38501143841214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجدرزي رامندي هادي13991212 – دانشگاه علوم پزشكي قزويندرواري سعيد20803593551219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريدستخيز محمد38500885021214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجدستوراني محمود52100091061206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهروددشتكي اكبر1511212 – دانشگاه علوم پزشكي قزويندوجي مسعود62800220801206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهروددوست حامد7400279721216 – دانشگاه علوم پزشكي گناباددوست محمدي محمدمهدي29806650961223 – دانشگاه علوم پزشكي يزددولتياري بهنام16301484581206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهروددهباشي هادي زاده روزبه34901882251210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازدهنوي رضا10503858021204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزوارذبيحي بهنام24401427191209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازذوالفقاري وحيد40201184421208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانرئوفي سعيد40200379731222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانرئيسي سعيد161221224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهررئيسي عبدالصمد541224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهررادفر حبيب الله8971224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهررادمهر اميد40200585811222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانرباني حامد8801588161200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندربيعي سجاد61700370751197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكرجائي نژاد حسين31202222911203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانرحماني حسين43105605981217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشترحماني غلامرضا39801986011199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجرحمني ناصح49500727731197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكرحيمي محمدرضا6300751581204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزواررحيمي ميلاد54800402191210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازرحيمي كيا محمدحسن24204253911209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازرختياني علي6703179341201 – دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنوردرستمي سجاد5141591218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادرستمي همت اباد شهرام41901834821218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادرسول زاده علي زمان8701220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريرسولي سهراب28801692401208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانرسولي فرزاد37502785121205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانرشيدوند پرويز29501230231205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانرضائيان احمدرضا25602573941211 – دانشگاه علوم پزشكي فسارضائي رضا12001168281198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانرضاپور محسن140781214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجرضازاده دشتباني علي اصغر12502817841198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانرضايي سجاد12001088681207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردرضايي مسعود49500705091208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانرعنايي سيروان38301331461214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجرمضانلي روح اله1581211 – دانشگاه علوم پزشكي فسارودابادي محمدطاها12000859811198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانروستا جاسم24401052871211 – دانشگاه علوم پزشكي فسارهبر رامين51900191011225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهريحاني يوسف29000526611217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتزارع عباس22803161531209 – دانشگاه علوم پزشكي شيراززارع خفري سروش23802795001209 – دانشگاه علوم پزشكي شيراززارع رشكوييه حسين371223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدزارع زرديني محمدرضا71223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدزارعپور مجتبي25600074951211 – دانشگاه علوم پزشكي فسازارعي اشكان441212 – دانشگاه علوم پزشكي قزوينزارعي بهنام37902141831222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانزارعي سعيد35700277831209 – دانشگاه علوم پزشكي شيراززارعي علي اكبر251222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانزارعي كميل25500275661211 – دانشگاه علوم پزشكي فسازارعي منوجان مصطفي60800395161203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانزرنژاد سعيد9100851611216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادزرين فر علي8501075551200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندزنده طالشمكائيل علي60100279261217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتزوار عليرضا53400147381202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولزينالي بايقوت رضا50700727061225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهساريخاني ميلاد5203310871197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكسازنده اميرهوشنگ131205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانساعي سعيد8500607101216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادسالك مختاري حميد39800943241208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانسالك مختاري روح الله39801266511222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانسبحاني ايلخچي سفلي كاظم16100420261219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريسپهري نيا محسن12500307221219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريسرحدي ارمين16100897581217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتسطوقي نيري پيمان60300336701219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريسلطاني امين32410466481215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهسلطاني حسين1091216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادسليمانخاني عزيزالله45400338671222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانسليماني احسان9225496641221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدسليماني مجتبي32407684101215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهسليميان محمدصديق27401215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهسليمي خورشيدي عادل1941219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريسليمي شاهم ابادي مجتبي54200245941223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدسميعي علي اكبر124261224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهرسنايي موثق بهنام1011222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانسورغالي اميد13851210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازسوره انور7151225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهسهرابي حامد45801521071220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريسهرابي حميد131212 – دانشگاه علوم پزشكي قزوينسياحي محسن72971202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولسيدابادي سيدجعفر7800404061204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزوارسيدمحمودي سيدمنصور28801179511220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريسيفي سلمي عليرضا63300132921207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردسيوندي پور مهدي1401203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانشاكري راويز حميدرضا30402889891203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانشاه زيدي ابوالفضل12502445441209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازشجاعي رباطي سعيد7400125171221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدشريفي حسام29201612531226 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانشريفي سيدهوشيار32200438791214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجشريفي جنداني رضا871198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانشريفي رودبالي ساسان25400639341210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازشريفي قناتغستاني امين10521223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدشعباني زنوزق هوشنگ15702012771213 – دانشگاه علوم پزشكي قمشكري عبداله21302595371220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريشكوهي عرفان63100221801217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتشمشيري حامد3831210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازشه بخش مسعود36106228651224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهرشهبازيان رضا33501289811219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريشهرستانكي حميدرضا3531221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدشيباني مسعود9220082641221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدشيخ اميرلو ميثم6300652091201 – دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنوردشيخ اميري كريم اباد احمدرضا30202720251203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانشيخي رستم45400354111202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولشيرازي تهراني حميدرضا54900186741207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردشيردل ابراهيم49200292921208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانشيرزاده زرنقي حميد17300377981199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجصابرحسين ابادي حسين26601289871226 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانصادقي پويا38300812351222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانصادقي رضا65000348991221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدصادقي ميلاد37902618821222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانصادقي وريا38301482911214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجصالحي محسن12000473891198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانصالحي منوچهر6902608221221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدصالحي يحيي59500326591230 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهصالحي فر مهدي8691200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندصبوري طزرجاني ابوالفضل44204199541223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدصحرائي هادي41971204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزوارصحرايي سرابي مرتضي42001661861199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجصغيري امير6403596471200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندصفاري محمدحسين40609672381199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجصفرپورعسكري ابوالقاسم4321203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانصفري سجاد10181210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازصفري بيدختي محسن9100547111216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادصفري رشته رودي مرتضي37441212 – دانشگاه علوم پزشكي قزوينصمدي رامين7401585541221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدصيادي امين83681222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانصيادي سهيل13541219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريصيدي محسن53400046271208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانطاهريان امير296351199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجطاهري احمد1001211 – دانشگاه علوم پزشكي فساطاهري مهدي63200178801207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردطاهري گندماني محمدرضا4921207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردطايي عليرضا12000567601198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانطحاني ايسك محمد8501187611200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندطرهاني اكبر48500639691208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانططري فر محمدجواد41904573531208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانظهيري رودي افشين7600781061221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدعاشوري مسعود5541220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريعباسي حسين10502876221221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدعباسي داود45800025391206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودعباسي محسن5901472181197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكعباسي وريا38500987611213 – دانشگاه علوم پزشكي قمعباسي يعقوب24401609971209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازعبداله پوري امير28801290951199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجعبدالهي اروين32201160351230 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهعبدالهي محمدزاهد7721214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجعبدي مهران14506955151217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتعبدي خالداباد حسام الدين29501231981208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانعرب پور مجيد1291203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانعرب جعفري محمدابادي محمد12700221211198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانعرب صالحي فرزاد46400893921207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردعزيزپورالواري محمد42001766531202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولعزيزي علي41900552811218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادعزيزي غلامرضا1181215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهعزيزي محمد42202984111209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازعسكري رضا3441211 – دانشگاه علوم پزشكي فساعسكري بدويي حمزه30202525471203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانعسگري ابراهيم40000754701199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجعلوي سيدمهدي54000057051198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانعلوي سيدهاوري29201199151213 – دانشگاه علوم پزشكي قمعليان يگانه محمدرضا288641205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانعليزاده شاهين40601850351218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادعلي خاني مومن48100925261228 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولعلي رمائي مرتضي37203527491214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجعلي زاده هيمن29201823901229 – دانشگاه علوم پزشكي قمعلي محمدي احسان33300580481215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهعلي محمدي زاده حسن اباد حميد151223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدعلي ملكي كشكوئيه حامد30401782611203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانعلي وردي اسماعيل43104214151212 – دانشگاه علوم پزشكي قزوينعندليب نشلجي مرتضي12502778411220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريغزاني ايمان20805541821219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريغفاري محمد5206650231197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكغفوري فرمان ابادي محمد7401334211220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريغلامحسني نصرت ابادي حسين19671203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانغلامشاهي حميدرضا25500990951211 – دانشگاه علوم پزشكي فساغلامي محمدحسن1261200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندغلامي مهران5206705661197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكغيب اله زاده عزيز64000081951206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودفاتحي معظم امين42400334031202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولفارسي ناصر99551205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانفاضلي احسان22301215711219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريفاطمي نژاد احسان56200175161216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادفتاحي افشين29201302501216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادفتحعليان حميد41205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانفتحي اميد38501058141222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانفتحي داود39041225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهفدائي ده چشمه عارف1321207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردفرازين مرتضي9100546651205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانفرجي ضيا37502429171208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانفرجي محمد16201209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازفرخي مصطفي8500753941216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادفرهادي اكبر43601904761217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتفرهادي نژاد فرشاد42401826971210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازفرهنگ بروجني محمد46400754991226 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانفريدهاشمي وحيد141200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندفريدي پوريا38301044211219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريفقه احمدي بختيار28801057811213 – دانشگاه علوم پزشكي قمفيروزي محمد57200281291201 – دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنوردفيض پور بهرام16800312361205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانفيضي طالب رضا40606036611213 – دانشگاه علوم پزشكي قمفيلي جاروندي مهدي45100865471202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولقادريان محمد12700644871226 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانقادري پرويز6081215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهقادري فرشيد32200884221206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودقادري محمد38301025851214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجقادري شعباني عباس40401997071222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانقاسمي امين24800723201211 – دانشگاه علوم پزشكي فساقاسمي علي25602178211211 – دانشگاه علوم پزشكي فساقاسمي غلامرضا9100517471216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادقاسمي بافقي محمدصادق2901223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدقبادي شاهو38301041621215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهقدرتي جزين علي56200087621206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودقدمي حميد46104210541207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردقديري مطلق محمد113101213 – دانشگاه علوم پزشكي قمقرباني حسن11621204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزوارقرباني هادي7803201231204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزوارقرنجيك كمال49701309301217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتقلعه اقابابائي سجاد45802657691219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريقلعه نوئي فراهاني احمد130291197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكقليكي ميلان احد49200200071206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودقمرصورت محمدحسين4104511261213 – دانشگاه علوم پزشكي قمقنبرلو محسن53900650011207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردقنبري كيوان33302078251199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجقنبري محسن45500742311197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكقنبري چناب محمد14904134131229 – دانشگاه علوم پزشكي قمقهرماني باغچه فريا29202300341199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجكاظمي ميركي احمدرضا24601455191211 – دانشگاه علوم پزشكي فساكاكايي بيوند يزدان32409830601218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادكاوياني دستگردي صادق1961207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردكثيري امير29400389611199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجكدخدا عليرضا412231208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانكردنوقابي امير9221923831216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادكردنوقابي ايمان9207627511216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادكرماجيان شاهو10881199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجكرمي امين19691202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولكرمي عليرضا43601789801217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتكرمي عليا حسام41801317811202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولكريميان ارمين37202978371214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجكريمي جعفر21871221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدكريمي عليرضا45802387451206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودكريمي علي حسين2801212 – دانشگاه علوم پزشكي قزوينكريمي محسن29200672651205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانكريمي ميلاد42001395021206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودكريمي پور وحيد30203363761203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانكريمي فردالكوهي موسي46104040441207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردكريمي مهر رضا19421213 – دانشگاه علوم پزشكي قمكشاورز اكبر5891210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازكمالي جغين احسان46900011891211 – دانشگاه علوم پزشكي فساكمالي فرد سيدوفا29501208061220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريكمالي مهاجر علي52401028991213 – دانشگاه علوم پزشكي قمكوخا دانش29501125361213 – دانشگاه علوم پزشكي قمكوك مرتضي20204597521199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجكوهي ابراهيم24801989871209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازكيانوش وحيد3971205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانكيواني عبدالله38100983021214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجگراوند مختار41900287541197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكگودرزي مهران40600378771218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادگودرزي مكي ابادي مختار48400879211220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريگوديني رضا33000803981231 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتگوليان حميد10504633311204 – دانشگاه علوم پزشكي سبزوارلري كاني سيب زانيار28601916411215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهلطفي چياكو55800544081199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجلطفي اصل گيگلو بهمن50400115811212 – دانشگاه علوم پزشكي قزوينلطفي تازه كند ارش16102235351206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودلقاي تيزابي ايمان7601666411201 – دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنوردلورستاني ارسلان6211225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهمام عبداله طاهر29201871551197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكمتولي باشي عبداله24402062611210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازمحبي مهدي21271217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتمحمدپورمنظري محمد6904309571216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادمحمدجعفري مهدي اباد محمد101203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانمحمدي ئاكو38501348061208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانمحمدي بهروز94861208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانمحمدي حسين38606820751215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهمحمدي حسينعلي44700207451223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدمحمدي سيدميثم53900070011217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتمحمدي مجتبي4241229 – دانشگاه علوم پزشكي قممحمدي محمد30202928321223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدمحمدي محمدرضا42601530211198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانمحمدي اقدم ياسين28200919461199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجمحمدي فرد ابراهيم4821217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتمحمدي قصريان هيمن37203990441214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجمحمدي كيا مجتبي20804986571220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريمحمودابادي وحيد38601104701222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانمحمودي ناصر201215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهمحمودي تيلمي علي3891205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانمخنفي امين33101205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانمداحي هوشنگ14903380551220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريمرادزاده اصل احمد59800457911213 – دانشگاه علوم پزشكي قممرادي سيروان38101242731223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدمرادي فردين45301186911202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولمرادي محمد24941211 – دانشگاه علوم پزشكي فسامرادي عارف كيانوش40000797431217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتمرادي مطلق داريوش90861218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادمسعودي چله گاهي ايمان46601515221198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانمعتقد رامين42202393831202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولمعتمدي سيروس12491225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهمعماربهابادي محمدحسين9101325181221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدمعين علي125751197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكمغانلو محمدرضا521222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانمفاخري نريمان55800405391222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانمقني بنادكوكي مسعود1561223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدمقيمي مهرداد171329081220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريملك ميرزايي ايوب41201 – دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنوردملكي رضا1071197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكملايي فرد محمد2341223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدمنجزي رشيدي محمد55500827801219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريمنصوري محسن3171206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودمنوچهري زانا49500653001219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريموسوي سيدسجاد12000800921207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردموسوي سيدمهدي511200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندموسوي گرمه چشمه ميراحمد160931213 – دانشگاه علوم پزشكي قمموسيوند عليرضا39700975091226 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانموسي زاده جواد8903267541216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادمولويان نسب خسرو70991209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازمولائي محسن39801695611222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانمومني نامدار64600133221212 – دانشگاه علوم پزشكي قزوينمويدي محسن54600148831209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازمهاجركاشاني عليرضا136051198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانمهدويان سيدهادي1721220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريمهرابي نعمت اله48600907991199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجمهرابي كافي هادي40200049271222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانمهرعلي سلامي محمد7600676001216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادميراحمدي ياسر381214 – دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندجميراسماعيلي سيدسعيد40401759211222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانميرخوندچگيني ايمان38201212 – دانشگاه علوم پزشكي قزوينميرزائي علي رضا531215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهميرزايي جعفر5031197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكميرزايي محمدفريد37500336681225 – دانشكده علوم پزشكي مراغهميرزاي قلي حسين8500262291200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندميرمحمدلو يعقوبعلي58700057791212 – دانشگاه علوم پزشكي قزوينميره سامان28800844661219 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساريناجي منصور47000154701209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازنادري محمد38501346601217 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتنادري مهدي59500201031208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهراننادري دره شوري علي4571210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازنادي محمد30402483241203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانناصمي طبس عبدالله52300435711200 – دانشگاه علوم پزشكي بيرجندناظري امين20203860211213 – دانشگاه علوم پزشكي قمناظري حميد48501263241202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولنامدارجويباري اسماعيل3710043571213 – دانشگاه علوم پزشكي قمنبي پورسلمان ابادي حامد29805537941223 – دانشگاه علوم پزشكي يزدنجف زاده محسن8361205 – دانشگاه علوم پزشكي سمناننجفي عزت اله33300764881215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهنجفي علي41903171111197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكنجفي يوسف40511210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازنصيري محمد5204622701197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكنظري رامين41902167811208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهراننظري مسلم35151197 – دانشگاه علوم پزشكي اراكنظري علمدارلو يوسف24402878221209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازنظري منوجان صائب60800087771224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهرنعمت نژاد حامد64000227401206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودنكوئيان سيامك25600140331211 – دانشگاه علوم پزشكي فسانكونام سجاد15702610751220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -سارينوذري علي محمد24000709111209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازنوروزپورطالش حسن14506787931220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -سارينوروزي جواد191206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهرودنوروزي حسن711212 – دانشگاه علوم پزشكي قزويننوروزي اصل محسن42402703241208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهراننوريموسي مرتضي48100407121202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولنوري كاوه59600209121220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -سارينيكوكردار ابوالفضل6903753951221 – دانشگاه علوم پزشكي مشهدوافري يونس61600267471199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجوزيري بهمن29201640581199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجوزيري دوزين مهدي48801747851205 – دانشگاه علوم پزشكي سمنانويسي عرفان32200305721208 – دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهرانويسي محسن61600367341199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجهاديان محمدجليل24951216 – دانشگاه علوم پزشكي گنابادهادي وينچه ابوفاضل54100524811198 – دانشگاه علوم پزشكي اصفهانهاشم بيگي اميد45300710491215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاههاشمي داريوش46102195491207 – دانشگاه علوم پزشكي شهركردهاشمي سيدسجاد6100051621218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم ابادهاشمي ميرمهدي14903979301199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجهاشمي زاده سيدابراهيم18502715421202 – دانشگاه علوم پزشكي دزفولهاشمي نژاد سيدعبدالله34800691771209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازهمتي جعفر32410640181222 – دانشگاه علوم پزشكي همدانهنري چترودي حسين29806132411203 – دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانهوشياري رضا42203011511199 – دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرجياري نورعلي حسين41902263781218 – دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباديزدانيان ابراهيم12000346431210 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازيزداني حامد50400827621220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -سارييزدي فولادي سجاد8511206 – دانشگاه علوم پزشكي شاهروديعقوبي فرهاد37203345381215 – دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهيعقوبي محمدرضا46000088631224 – دانشكده علوم پزشكي ايرانشهريوسفي محمد42701735211231 – دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشتيوسفي محمد59500047441220 – دانشگاه علوم پزشكي مازندران -سارييوسفي اصل عبداله50800931021209 – دانشگاه علوم پزشكي شيرازيوسفي چهرقاني مهدي3707973711213 – دانشگاه علوم پزشكي قم [ad_2] اسامی قبولين نهايي رشته فوريتهاي پزشكي آزمون كارداني به كارشناسي سال 1396

کپی رایت:
منبع مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *